Vedligehold kloaksystemet, før det stopper

Pumper, højvandslukke, vakuumventil og rottespærre skal tilses og vedligeholdes. Ellers risikerer man ubehagelige overraskelser som kloakvand i kælderen, rotter i toilettet eller stoppede afløb

De fleste ved godt, at de skal rense tagrende mindst en gang om året, men de færreste tænker over at tilse det, der ligger under jorden i brøndene ved huset. Men det er dumt og risikabelt. Hvis du har installationer i kloakken, bør du tilse og vedligeholde dem jævnligt for at sikre, at de virker.

”Vi tilbyder årlig service, men der er ikke ret mange, der benytter sig af det,” siger autoriseret kloakmester Preben Pedersen fra Aktiv Entreprise ApS på Djursland.

Det er et problem, fordi de fleste heller ikke selv vedligeholder eller holder øje med kloaksystemet. Manglende vedligehold kan betyde, at der kommer kloakvand ind ved oversvømmelser, rotter
trænger ind i huset, eller at kloakken stopper til.

”Så er det, vi bliver hastetilkaldt og skal udbedre skaderne i en fart, og det kan godt blive dyrere end et årligt servicebesøg,” siger Preben Pedersen.

Fire installationer kræver din opmærksomhed

Det er særligt fire installationer, private husejere skal være opmærksomme på, fordi de er mekaniske. Der er altså bevægelige dele, der skal smøres og renses for at fungere. De fire installationer er:

 • Brønde til spildevand, regnvand og omfangsdræn med pumper. Det har de fleste husejere
  med omfangsdræn og afløb i kælderen.
 • Rottespærre, som nogle har installeret for at undgå, at rotter kan bevæge sig fra kloakken
  og ind i huset.
 • Højvandslukke, som typisk bliver installeret for at imødegå problemer ved skybrud og
  oversvømmelser.
 • Vakuumventiler, som lukker luft ind i afløbssystemet og forebygger, at vandlåse tømmes for
  vand med lugtgener til følge.

Byggeriets Kvalitetskontrol anbefaler, at husejeren løbende holder øje med, at alle installationer fungerer, som de skal, og holder dem rene. Det er ganske simpelt og ikke særligt tidskrævende i forhold til at komme hjem fra ferie og finde huset fuld af kloakvand. Sørg for god hygiejne, da der er bakterier i kloakvandet, som du kan blive syg af.

Vær desuden opmærksom på, at brønddæksler skal være let tilgængelige og ikke må dækkes til.

Spildevandsbrønde, regnvandsbrønde og drænvandsbrønde bør serviceres en gang om året

Hvis et hus ligger lavere end hovedkloakken, eller hvis du har en kælder med afløb eller har omfangsdræn, så kan der være brug for en pumpe, der kan pumpe vandet op til hovedkloakken.

Hvis nogen har skyllet engangsklude eller tamponer eller andet, der ikke opløses i vand, ud i toilettet, så kan det stoppe pumpen.

Hold pumpen vedlige ved at spule aflejringer i brønden med en vandslange. Selve pumpens automatik og de elektriske installationer bør kontrolleres mindst en gang om året af en autoriseret kloakmester.

Rottespærre skal spules ren

En rottespærre har to klapper, der skal forhindre rotter i at komme ind i huset via afløbssystemet. Spærren kan fange papir og andet skidt, som kan spules væk med en haveslange eller ved at kaste en spand vand ned i brønden.

Hvis den er stoppet helt til, skal den tages op, og det skal gøres af fagfolk, der har styr på hygiejne og rottespærrens funktion. Rotter er smittebærere, så undgå at komme tæt på områder, hvor de huserer. Byggeriets Kvalitetskontrol anbefaler at få en autoriseret kloakmester til at servicere rottespærrer en gang om året.

Højvandslukke skal smøres

Kloakken er indrettet, så vandet automatisk løber væk fra huset, men hvis der er højvande i hovedkloakken, kan det løbe den anden vej og tilbage til huset. Højvande kan opstå ved stormflod (havet stiger) eller ved skybrud. For at undgå uønsket kloakvand i huset, installerer man ofte et højvandslukke i den private del af kloaksystemet. Enten i spildevandsrøret eller i et gulvafløb.

Højvandslukket skal vedligeholdes ved at skille det ad, gøre det rent og smøre de bevægelige dele. Gummitætningslisterne på klapperne skal være rene og fri for skader. Byggeriets Kvalitetskontrol anbefaler, at man tvangslukker installationen, før man tager væk på ferie. Husk at lukke op igen, inden du begynder at bruge vand igen. Visse producenter kræver, at vedligeholdelse foretages af autoriseret kloakmester for at garantien holder.

Vakuumventil forebygger lugtgener

Vakuumventilen forebygger undertryk i afløbssystemet, der kan opstå når der bruges vand flere steder på samme tid – for eksempel ved brusebad, toilet, vaskemaskine og køkkenvask. Hvis du oplever lugtgener, kan det skyldes en defekt vakuumventil. Tjek jævnligt om åbne- og lukkefunktionen fungerer som den skal.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os