Kloak

Separatkloakering, nedsivning og andre kloakopgaver

Få den rette rådgivning og en god pris på separatkloakering, nedsivning eller andre kloak opgaver på privat grund.

Aktiv Entreprise ApS er autoriseret kloakmester, og vi er kendt for at levere driftssikker kloak til en overkommelig pris, blandt andet i Harlev ved Århus, hvor vi har etableret kloakseparering for rigtig mange villaejere.

Vi efterlader din grund pæn og præsentabel og kan desuden etablere have og anlæg nu, hvor der alligevel skal graves.

Hvem skal separatkloakere og hvor?

I alle kommuner er der planer om at separatkloakere eller etablere nedsivning af regnvand på villaveje og i erhvervsområder inden for få år. Det er for at undgå oversvømmelser og forurening med spildevand på grund af øgede nedbørsmængder.

Aktiv Entreprise arbejder i hele Østjylland. Vi ved, der er planer om kloakseparering i bl.a. Risskov, Beder og Trige ved Århus. I Randers Kommune er der planer i Randers forstæderne samt i Spentrup, Hvidsten og Mellerup. Syddjurs Kommune har planer om separatkloakering i bl.a. Rønde, Kolind, Knebel, Ryomgård, Hornslet og Ebeltoft. Desuden er der planer om kloakseparering i Grenå i Norddjurs Kommune samt i Aalborg, Hobro, Viborg, Odder, Horsens, Vejle og Kolding.

Du kan finde de detaljerede spildevandsplaner og webkort på kommunens eller spildevandsselskabets hjemmeside.

”Preben fra Aktiv Entreprise er god at handle med. Han har fair priser, og tingene bliver lavet ordentligt.”

Villaejer Thorsten Larsen, Harlev

Aktiv Entreprise ApS udfører følgende kloak opgaver:

 • Separatkloakering
 • Nedsivning (faskiner)
 • Dræn
 • Reparation af skader
 • Sikring mod rotter
 • Opgravningsfri renovering
 • Pileanlæg
 • Sandfilter
 • Minirens
 • Beplantede filteranlæg
 • Myndighedsarbejde

Kloakseparering versus nedsivning af regnvand/LAR

Kommunens spildevandsselskab betaler for hovedkloakken, men grundejerne skal for egen regning etablere tilslutning på egen grund, og der skal anvendes en autoriseret kloakmester.
Separatkloakering betyder, at man laver to separate kloaksystemer. Et til beskidt spildevand og et til regnvand.
Nogle steder vælger man at lave lokal afledning af regnvand (LAR) i stedet for at lave kloakseparering. Nogle steder må man selv vælge, om man vil det ene eller det andet.

Der er grundlæggende to typer af LAR:

 • Regnvandet ledes til faskine under jorden, hvorfra det siver ned til grundvandet
 • En løsning i overfladen, hvor vandet mere eller mindre synligt ledes til et regnvandsbed eller en grøft.

Læs mere om LAR her.

Aktiv Entreprise kan udføre både kloakseparering og LAR-løsninger, og vi rådgiver om, hvad der er mest fornuftigt for dig, og hvordan det kan integreres i et smukt haveanlæg.
Vi sørger for, at lovgivningen overholdes og kobler din regnvandskloak til hovedkloakken eller frakobler regnvandet. Vi sørger også for at færdigmelde arbejdet til kommunen.

Kloakering af sommerhuse, sandfilter mv

Der er fortsat mange sommerhusområder, der skal kloakeres de kommende år, og septiktanke og lignende skal sløjfes. Her vil man typisk lade regnvand sive ned i faskiner på egen grund.

Aktiv Entreprise udfører alt jord- og kloakarbejde i forbindelse med kloakering af sommerhuse. Nogle steder behøver man ikke etablere kloak. Her kan vi rådgive og hjælpe med at etablere pileanlæg, sandfilter, minirens eller beplantede filteranlæg. Vi sørger også for de nødvendige tilladelser fra kommunen.

Har du planer om at bygge nyt sommerhus, kan vi både grave grunden ud, etablere kloaksystemet og støbe fundament. Det gør hele arbejdet lettere og formentlig billigere for dig.

Rotter i kloakken?

Aktiv Entreprise er autoriseret rottespærremontør, så uanset om vi laver separatkloakering eller etablerer nye kloakker, sørger vi for, at der ikke kan komme rotter ind i dit hus. Har du set rotter i huset, kan vi inspicere din kloak og lave den nødvendige sikring. Ofte vil der desuden være behov for at renovere kloakken. Nogle gange kan vi renovere din kloak uden at grave, det kaldes opgravningsfri renovering.

Få en uforpligtende pris og rådgivning for kloakseparering mv

Kontakt Aktiv Entreprise og få en pris på netop dit arbejde. Vi rådgiver altid kunderne til den mest fordelagtige løsning, så du kun betaler for det, der er nødvendigt i forhold til lovgivningen og de ønsker, du har.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os