Klimatilpasning med LAR – regnbed vs faskine

Nogle spildevandsselskaber betaler grundejere op til 25.000 kroner for at lave Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Her kan du læse, hvordan du kan spare penge og måske få masser af fornøjelser i haven med lokal afledning af regnvand (LAR). Der er grundlæggende to alternativer for den slags klimatilpasninger:

Enten kan du lede regnvandet i en faskine under jorden
Eller du kan etablere et mere eller mindre synligt regnvandsbed i haven.
Vi kommer senere ind på fordele og ulemper ved de to løsninger.

LAR vs kloakseparering

LAR er et alternativ til en tilkobling på kloaknettet. Måske har du hørt om kloakseparering, hvor kommunen etablerer to forskellige kloaksystemer – et til håndtering af regnvand og et til håndtering af spildevand fra toilet og vask?
Nogle steder har grundejere ikke noget valg – der skal man for egen regning etablere et anlæg, der kobler grundens regnvand til den offentlige regnvandskloak.

Spar og FÅ penge med LAR

Andre steder kan der være økonomiske fordele ved at etablere en løsning, hvor du beholder regnvandet på din grund. Det kan være fordi, det er billigere at anlægge. For eksempel hvis du har langt til den offentlige kloak, eller hvis du er nødt til at genetablere en terrasse eller indkørsel efter manøvren. Du kan få en entreprenør til at vurdere dine omkostninger ved forskellige løsninger.
Nogle spildevandsselskaber betaler ovenikøbet en del af tilslutningsafgiften tilbage, hvis du vælger en lokal løsning. I Østjylland gælder det for eksempel Vejle Spildevand, der betaler grundejere op til 25.000 kroner for at etablere en løsning med LAR. Læs mere om det her.
Du skal kontakte din kommune eller dit spildevandsselskab for at høre, om det er muligt at få penge til at etablere lokal afledning af regnvand. Du skal også søge din kommune om tilladelse til at etablere LAR på din grund – det er af hensyn til grundvandet.

Faskine vs regnbed

Hvis du kan få tilladelse til at etablere en LAR-løsning, skal du vælge, om den skal være synlig eller skal gemmes væk under grunden. Du kan også overveje, om du vil lave din egen løsning eller evt. lave noget i samarbejde med en eller flere naboer.
Aarhus Vand har samlet en række eksempler på forskellige LAR-løsninger med tegninger og vejledninger. Dem kan du se via dette link. Du kan også finde inspiration i de mange billeder af løsninger i parcelhuse og etageejendomme på hjemmesiden LAR I DANMARK.
Du skal vælge faskine, hvis du ønsker, at din grund skal se ud som før eller bare ikke har lyst til at have vand i haven. En faskine er et underjordisk regnvandsmagasin. Der skal graves en del ved denne løsning. Faskiner har ikke uendelig levetid. De kan stoppe til i løbet af nogle år, og skal så graves op og renses.

En LAR løsning med vandhul, regnbed eller en græsklædt grøft, kræver mindre gravearbejde, da det ligger højere i overfladen af haven. Her kan du udnytte vandet til rekreative formål. Du kan også skabe mere dyreliv og tiltrække bier og andre insekter med de blomster og planter, der trives i et regnbed.
Du kan vælge at føre regnvandet til bedet med rør under jorden eller som render ovenpå jorden. Det kan se meget fint ud, og det kan blive en fornøjelse at se på i regnvejr.
Regnbede kræver vedligeholdelse ligesom alle andre haveanlæg, og bassiner skal renses op med jævne mellemrum.

Få gode råd og vejledning om LAR

Den endelige løsning afhænger således af dit temperament og de muligheder, som din grund giver. Aktiv Entreprise kan give dig gode råd og inspiration til den samlede løsning, da vi både har anlægsgartnere og entreprenører tilknyttet. Vi kan dermed lave en LAR-løsning, der spiller fuldstændig sammen med resten af dit haveanlæg.
Vi kører på Djursland, i Aarhus, hele Østjylland og store dele af resten af Jylland – så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Eksempel på regnvandsbed med tilførsel af vand via overflade-kanal med brosten i plæne. Foto: Thomas Møller Schmidt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os